Zuid-Afrika en Nederland werken samen aan Big Data doorbraak

Dwingeloo, 18 november 2015

 Tijdens het bezoek van minister-president Rutte aan Zuid-Afrika is een overeenkomst ondertekend die belangrijke instituten uit beide landen dichter bij elkaar brengt. De Zuid-Afrikaanse-Nederlandse science data samenwerking zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met de enorme hoeveelheid data die gegenereerd zal worden met de Square Kilometre Array (SKA).

Hierdoor kunnen geheimen rondom de enorme hoeveelheden data, die met de SKA telescoop worden gegenereerd, worden ontrafeld.  De ondertekening van de overeenkomst was onderdeel van het bezoek aan Zuid-Afrika door minister-president Rutte, staatssecretaris van Dam van landbouw en een Nederlandse handelsdelegatie.

SKA Zuid-Afrika en de universiteit van Kaapstad via het onlangs opgerichte Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy (IDIA), hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met Nederlandse partners IBM, ASTRON en NWO. De samenwerking komt voort uit de reeds bestaande samenwerking tussen ASTRON, IBM Nederland en het IBM Research Lab in Zürich in het Dome project.

Het MoU betreft een baanbrekend onderzoeksproject naar de voorlopers van SKA regionale science-data centres en werd ondertekend in het ‘House of the Future’ in Johannesburg, een initiatief van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika. Het programma in de week van 16-20 november, tijdens het bezoek van de minister-president Rutte, omvat workshops, seminars, presentaties en gesprekken tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse stakeholders.

De Zuid-Afrika-Nederlandse overeenkomst voor datawetenschap richt zich op het oprichten van nationale en regionale wetenschappelijke datacentra. Dit wordt gedaan om de belangrijkste uitdagingen aan te gaan binnen SKA: hoe beheren, verwerken en maken we de enorme hoeveelheden data beschikbaar die de SKA telescoop zal generen. De nadruk in de komende jaren zal liggen op het archiveren, verspreiden en gebruik van wetenschappelijke data van de LOFAR en MeerKAT telescopen in Nederland resp. Zuid-Afrika.

De datacentra geven astronomen over de hele wereld toegang tot de grootschalige data-infrastructuur en de bijbehorende high performance computing (HPC) die nodig zijn om de data betekenis te geven.

Professor Michael Garrett, ASTRON’s algemeen en wetenschappelijk directeur zegt “Het tekenen van deze overeenkomst is een grote stap – het garandeert dat de enorme datastromen die SKA in Zuid-Afrika zal genereren ten volle benut kunnen worden door de Nederlandse gebruikers. Het is een onderdeel van onze ambitie dat er in Europa een een regionaal wetenschappelijk datacentrum voor SKA komt, en dat Nederland daarin een centrale coördinerende rol speelt

Alexander Brink van IBM Science Alliances “Deze uitbreiding op de samenwerking tussen IBM Research en ASTRON met Zuid-Afrika is een logische stap naar een bredere toepassing van innovaties bij het hanteren van grote hoeveelheden data. Wetenschap op het gebied van data en IT vormt een drie-eenheid met infrastructuur en het maatschappelijk-economisch ecosysteem. Verschillende gebieden in de samenleving, zoals bijvoorbeeld lifesciences, energie en waterbeheer, hebben IT research nodig en zullen voor essentiële innovaties direct profiteren van doorbraken die uit deze samenwerking voortkomen.

Michael Wise, hoofd van de astronomen groep van ASTRON “Het halen van betekenis en kennis uit data is de essentie van wetenschap en ook steeds belangrijker onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe telescopen zullen veel meer en ook veel complexere data gaan produceren. De uitdaging is om intelligente systemen te ontwikkelen die ons in staat stellen de betekenis te vinden in deze overweldigende hoeveelheid data. Deze samenwerking tussen ASTRON, SKA Zuid-Afrika, de Universiteit van Kaapstad en IBM biedt ons de kans om de intelligente systemen te ontwikkelen met data van bestaande telescopen zoals LOFAR en MeerKAT en ons voor te bereiden op SKA.